B.Ed Colleges

1 B.ED TEACHER TRAINING COLLEGE CHANDRANAGAR, RANKO, KOSHI COLLEGE, KHAGARIA Dr. Sashikant vashistha charvak222111@gmail.com 9431417359 View Details
2 JAMUI B.Ed COLLEGE KATOUNA, JAMUI Smt. Aditi Abha Jayswal (Prof.-in-charge) jamuibedcollege@gmail.com 9771552375 View Details
3 MAHATMA GANDHI B.Ed COLLEG EASHOK DHAM CHOWKI, LAKHISARAI Dr. Anil Pandey mgbedcollegelakhisarai@gmail.com 8541924515 View Details
4 Rahmani B.Ed. College Belan Bazar, Munger Dr.Bhola Prasad Sahu rahmanibedcollege@gmail.com 7549805413 View Details
5 SAI COLLEGE OF TEACHER'S TRAINING ONAMA, VIA- BARBIGHA, SHEIKHPURA Dr. Pravesh kumar scott.nirman@gmail.com 9065523572 View Details